Dobór grubości natrysku

Przygotowane kalkulatory mają za zadanie pomóc w doborze odpowiedniej grubości natrysku TermoPiany

Dobór grubości natrysku TermoPiany

Posiadam budynek

Chcę uzyskać

Wyniki obliczeń

Budynek

Cel do uzyskania

Wymagana grubość natrysku

Uzyskany współczynnik U

Przeliczenie izolacyjności tradycyjnych materiałów na izolację TermoPianą

Chciałbym wykonać ocieplenie grubości

mm z

Równoważna izolacyjność termiczna dla zostanie osiągnięta przy 30 mm TermoPiany.

Obliczenia zostały wykonane wg normy PN-EN ISO 6946.