Weather conditions

W celu wykonania natrysku TermoPiany na zewnątrz budynku muszą być spełnione następujące warunki atmosferyczne.

  • Temperatura podłoża min. 10° C
  • Temperatura otoczenia min. 12° C
  • Wilgotność względna powietrza otaczającego maks. 70%
  • Prędkość wiatru maks. 2,5 m/s
  • Brak deszczu

W praktyce najlepszym okresem wykonywania prac na zewnątrz są miesiące od marca do października.